myEleusis Loading
my eleusis
my eleusis

myEleusis.GA

«Eleusinian games»

CREDITS

Scientific project manager: Despoina Tsiafaki, “Athena” RC

CITE

System design & overview: George Kakaletris

System design & Technical Management: Diamantis Tziotzios

System implementation: Stratis Giannopoulos, Olga Sidiropoulou, Kristian Ntavidi, Filippos Simpf, Elias Mantzoros, Panagiota Papagianni, Konstantinos Laloudakis, Anastasios Tsalamandris, Avraam Liaoutsis, Elias Karampasis

“Athena” RC/ILSP

3D digitization, processing, modeling, reconstruction, and 3D content visualization software: Anestis Koutsoudis, Giorgos-Alexis Ioannakis, Fotis Arnaoutoglou

Content editing: Despoina Tsiafaki, Natasa Michailidou, Paraskevi Motsiou, Ioannis Mourthos

Audio recording: “Athena” RC studio – Panayiotis Karioris 

Ephorate of Antiquities of West Attica, Ministry o…

Read full article

myEleusis.GA

«Eleusinian games»

CREDITS

Scientific project manager: Despoina Tsiafaki, “Athena” RC

CITE

System design & overview: George Kakaletris

System design & Technical Management: Diamantis Tziotzios

System implementation: Stratis Giannopoulos, Olga Sidiropoulou, Kristian Ntavidi, Filippos Simpf, Elias Mantzoros, Panagiota Papagianni, Konstantinos Laloudakis, Anastasios Tsalamandris, Avraam Liaoutsis, Elias Karampasis

“Athena” RC/ILSP

3D digitization, processing, modeling, reconstruction, and 3D content visualization software: Anestis Koutsoudis, Giorgos-Alexis Ioannakis, Fotis Arnaoutoglou

Content editing: Despoina Tsiafaki, Natasa Michailidou, Paraskevi Motsiou, Ioannis Mourthos

Audio recording: “Athena” RC studio – Panayiotis Karioris 

Ephorate of Antiquities of West Attica, Ministry of Culture and Sports

Texts writing-editing: Kalliope Papaggeli, Chrysanthi Tzavali, Christina Kazazaki

Translation: Stella Dreni

Storytelling: Christina Kazazaki

Copyright of photographs: Ephorate of Antiquities of West Attica, Ministry of Culture and Sports

MENTOR

Supervision of corporate identity integration: MENTOR

amea