Η χρήση του διαδικτυακού τόπου myeleusis.com υπόκειται στους συγκεκριμένους όρους που αναφέρονται στα πνευματικά δικαιώματα του ιδιοκτήτη (Mentor in Culture και συμπραττόντων φορέων) και δεν συνιστάται καμία τροποποίηση, επεξεργασία, αντιγραφή, δημοσίευση ή διανομή με οποιοδήποτε τρόπο ή σκοπό χωρίς την έγγραφη άδειά του.

Ο διαδικτυακός τόπος myeleusis.com διατηρεί αποκλειστικά τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας στο σχεδιασμό, την καινοτόμο ιδέα και το περιεχόμενό του. Τυχόν παραβίαση των δικαιωμάτων αυτών με οποιοδήποτε τρόπο χωρίς την άδεια του ιδιοκτήτη επισύρει ευθύνες και ποινές που ορίζει ο νόμος.