amea

ΤΟ ΕΡΓΟ

Το myEleusis θα αποτελέσει εμβληματικού χαρακτήρα έργο με σημαίνοντα ρόλο στην προβολή της Ελευσίνας ως Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης το 2023, αξιοποιώντας το ιερό της Δήμητρας και της Κόρης, διαχρονικά έναν από τους κύριους πυλώνες ενδιαφέροντος των αναμενόμενων επισκεπτών.

Στο πλαίσιο αυτό, αντικείμενο του έργου είναι η μύηση του επισκέπτη στην αρχαία Ελευσίνα και τα μυστήριά της (πριν-κατά-μετά από την επίσκεψη), προσφέροντας μια ολοκληρωμένη βιωματική εμπειρία, με τη συνδρομή ενός πολύπλευρου συνόλου σύγχρονων ψηφιακών συστημάτων που θα τον «αγκαλιάζουν» εντός και εκτός του χώρου. Το myEleusis θα δημιουργήσει σύγχρονες διαδραστικές προτάσεις εμπλουτισμού της επίσκεψης στον αρχαιολογικό χώρο και το μουσείο της Ελευσίνας, μίας από τις σημαντικότερες αρχαιολογικές θέσεις της χώρας με διεθνή εμβέλεια ήδη από την αρχαιότητα. (Mylonas 1961, Παπαγγελή 2002)

Το Ιερό της Δήμητρας και της Κόρης σώζει κατάλοιπα από τη Μυκηναϊκή εποχή, ενώ αδιάλειπτη ήταν η χρήση του ως χώρου τέλεσης των Ελευσινίων Μυστηρίων. Η καθιέρωση της γιορτής ως αθηναϊκής της έδωσε νέα πνοή όπως και η ανέγερση νέων κτιρίων μετά την καταστροφή του χώρου από τους Πέρσες (480 π.Χ.). Στην τελευταία περίοδο ακμής, στα ρωμαϊκά χρόνια, αυτοκράτορες στόλισαν το ιερό με λαμπρά κτίσματα, ενώ η παρακμή ήρθε με το τέλος του 4ου αι. μ.Χ. Η συνεχής χρήση του ιερού και οι ανασκαφές ήδη από το 1812 συνέβαλαν ώστε αρχιτεκτονικά κατάλοιπα διαφόρων φάσεων να συνυπάρχουν στον αρχαιολογικό χώρο. 

Οι τεχνολογίες που θα χρησιμοποιηθούν θα συνδράμουν στη δημιουργία προσωποποιημένων εμπειριών με έντονα χαρακτηριστικά διάδρασης τόσο με το ίδιο το πολιτιστικό απόθεμα όσο και με ένα σύνολο συνοδευτικού πολυμορφικού πληροφοριακού υλικού, που δεν υποσκιάζει τα πραγματικά μνημεία αλλά σε προσκαλεί να τα επισκεφθείς. Έτσι ο αμύητος επισκέπτης θα εισαχθεί στο πολιτιστικό προϊόν του αρχαιολογικού χώρου και του μουσείου της Ελευσίνας με την παροχή πλούσιου υλικού για χρήση πριν-κατά-μετά από την επίσκεψη.

Το καινοτόμο σύστημα myEleusis θα συνεισφέρει:

1) στην έντονη αναβάθμιση των υπαρχόντων μεθόδων προβολής της αρχαίας Ελευσίνας που τώρα βασίζονται αποκλειστικά σε παραδοσιακά μέσα

2) στην εγκατάσταση νέων ελκυστικών εργαλείων για το σύγχρονο κοινό αλλά και

3) έμμεσα στην αειφόρο και βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη της περιοχής. 

Με τον συνδυασμό τεχνολογιών 3D ψηφιοποίησης, εικονικής και επαυξημένης πραγματικότητας, ψηφιακής αφήγησης, σοβαρών παιγνίων, κ.ά. θα δημιουργηθεί μια σειρά από σύγχρονες διαδραστικές προτάσεις αναβάθμισης της ελκυστικότητας του χώρου. Αυτές αφορούν αρχικά στη δημιουργία ενός αποθετηρίου ψηφιακών πόρων από το διαθέσιμο πολιτιστικό απόθεμα (αρχαιολογικός χώρος, εκθέματα μουσείου) και το οποίο θα αποτελέσει τη βασική πηγή άντλησης επιστημονικά άρτιων και έγκυρων δεδομένων για τις μετέπειτα δράσεις. Το αποθετήριο θα τροφοδοτήσει την ανάπτυξη εφαρμογών με στόχο:

α) την ενίσχυση της πραγματικής περιήγησης με επιπρόσθετη, κατά-απαίτηση και εξατομικευμένη ιστορική-αρχαιολογική-αρχιτεκτονική πληροφόρηση μέσω έξυπνων φορητών συσκευών και τεχνολογιών εικονικής πραγματικότητας, αλλά και

β) την ταυτόχρονη διευκόλυνση της αναγνωσιμότητας των συγκεκριμένων χώρων με σύγχρονους, πιο ελκυστικούς τρόπους.

Ταυτόχρονα, οι ψηφιακοί πόροι θα αποτελέσουν πηγή:

α) άντλησης πληροφορίας για τη δημιουργία εκπαιδευτικών δράσεων (σοβαρά παίγνια) και

β) εμπλουτισμού του εικονικού μουσείου που θα έχει τη δυνατότητα να εξερευνήσει ο επισκέπτης σε κατάλληλα διαμορφωμένους χώρους της Εφορείας. 

Τέλος, η παραγωγή οπτικοακουστικού υλικού για το πολιτιστικό απόθεμα που θα χαρτογραφηθεί σε έναν διαδικτυακά προσβάσιμο ψηφιακό χάρτη διασύνδεσης των διάσπαρτων μέσα στον αστικό ιστό της σύγχρονης πόλης μνημείων, θα αποτελέσει σημαντικό συστατικό για την ενίσχυση της προβολής του με στόχο την παρουσίασή του σε απομακρυσμένο ή με δυσκολίες πρόσβασης κοινό. Η αξιοποίηση των ανωτέρω θα συμβάλει στην ανάδειξη του αρχαιολογικού χώρου ως του σημαντικότερου συγκριτικού πλεονεκτήματος μιας Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης όπως η «Ελευσίνα 2023».