Ο χρήστης αναγνωρίζει ότι η ιστοσελίδα περιέχει υλικό το οποίο είναι προστατευμένο από Πνευματικά Δικαιώματα, εμπορικά σήματα και άλλα ιδιωτικά δικαιώματα, με βάση το νόμο 4212/2013 (ΦΕΚ Α 257/3.12.2013) και τις ενσωματωμένες οδηγίες και διατάξεις αυτού. Οι χρήστες δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιήσουν οποιοδήποτε υλικό για διαφημιστικούς σκοπούς χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια του ιδιοκτήτη.

Κανένα υλικό:

  • δεν μπορεί να διακινηθεί ή να χρησιμοποιηθεί σε ιστοσελίδες, βιβλία, CD/DVD, σεμινάρια, εργαστήρια, διαλέξεις, ομιλίες, να τροποποιηθεί με οποιονδήποτε τρόπο χωρίς την γραπτή άδεια του κατόχου των δικαιωμάτων.
Σε κάθε νόμιμη χρήση του υλικού:

  • πρέπει να αναφέρονται οι δημιουργοί του έργου και η ιστοσελίδα myeleusis.com.
Δεν επιτρέπεται:

  • να αλλάξετε, να μετασχηματίσετε ή να προσθέσετε οτιδήποτε από αυτή την ιστοσελίδα.
  • η έντυπη και η ηλεκτρονική αναδημοσίευση και η αναμετάδοση σε μέσα επικοινωνίας, μέρους ή του συνόλου αυτών.